UTRECHTSESTRAAT 140    .     1017 VT  AMSTERDAM    .    +31 020 623 41 40
C A F É
S L I J T E R I J
H I S T O R I E
C O N T A C T
Slijterij is geopend tijdens café-uren


C A F É   S L IJ T E R IJ   O O S T E R L I N G


Oosterling is niet alleen een café, maar van oudsher ook een slijterij met dezelfde openingstijden als het café. Het assortiment bestaat uit diverse merken Wodka, Whisky, Rum, Bier, Wijn, Likeuren, Champagne, Gin en Jenevers.
Vooral ons eigen merk Jonge Jenever en Oude Genever is bijzonder aan te raden.

U kunt bij ons pinnen en ook met Visa betalen.


WIJN, BIER, FRISDRANK & GEDISTILLEERD :

-    W O D K A
-    W H I S K Y
-    R U M
-    B I E R
-    W I J N
-    L I K E U R
-    C H A M P A G NE
-    J E N E V E R

Verkrijgbaar aan de bar.